Renbergsvattnetslantbruk.se

Småskaligt, lokalt, modernt lantbruk i Burträsk

Renbergsvattnets Lantbruk AB

Vi är ett KRAV certifierat familjejordbruk i 9:onde generation.

Vårt bidrag till den svenska livsmedelsförsörjningen är mjölk, nötkött och spannmål. Mjölkkorna mjölkas i en mjölkrobot när de själva vill och som passar deras dygnsrytm. Gräs utfodras var annan timme dygnet runt. Stalldörren till betet är öppen så länge gräset växer, ca 4 månader. Under dessa 4 månader betar korna när de tycker att vädret passar dem, d.v.s inte för varmt och soligt, gärna på natten. Mjölken hämtas varannan dag av Norrmejerier.
Vi har 75 mjölkkor som tillsammans mjölkar 850 000 kg mjölk/år.

Våra 130 kulturlandskapsvårdare, kvigor och stutar (kastrerade tjurar) betar hela sommaren på marker som är svårbrukade med dagens maskinpark och håller därigenom landskapet öppet samt ger ett starkt bidrag till den biologiska mångfalden.
Vi levererar ett 60-tal djur till slakt per år, främst stutar och kor, som vi skickar till Nyhlens Hugosson eller Scan. Det blir ca: 12 000 kg, styckdetaljer och köttfärs.
Vi har en gårdsbutik, Lill Einars där vi säljer vårt eget kött. Dessa djur kör vi in själva med egen transport till Burträsk Slakteri, där vi är delägare.

Vår växtodling som är grunden för vår livsmedelsproduktion är på 350 hektar eller ca: 500 fotbollsplaner i nio närliggande byar. Nästan alla växande grödor uppe i norr blir djurfoder pga den korta sommaren. Gräset och spannmålen omvandlar våra djur till mjölk och kött.
Vi börjar skörda det första gräset runt den 10:e Juni och på dessa fält tar vi tre grässkördar.
På andra fält tar vi en eller två skördar beroende på jordmån och vilken gräskvalité vi är i behov av. När grässkörden summeras i mitten av september har vi ett 20 tal partier med rundbalar som innehåller gräs med olika energi och näringsvärde som vi anpassat för våra mjölkande och växande djur. Vi gör 3000 rundbalar med gräs per år. Plasten samlas in och återbrukas.
Sedan 2017 har vi testat att så maltkorn för humankonsumtion på våra tidigast och bästa fält. Sommaren är egentligen för kort för att odla maltkorn här uppe i norr men midnattssolens ljusa nätter verkar kompensera för den kortare växtsäsongen.

En del av maltkornsskörden har vi levererat till ett litet mälteri som efter mältning sålt vårt gårdsspecifika och västerbottniska maltkorn till ett antal ölbryggerier i Norrland. En mindre mängd har malts till kornmjöl för bakning.
Det har även producerats en lokal och exklusiv vodka på maltkornet så tiden får utvisa vad de leder till.

Investeringar genom åren

2007 Mjölkrobotstallet.
2011 Kvigstall och kalvstall.
2015 Stutstall.
2018 Spannmålstork på 32 kubikmeter där spannmålen torkas med två pelletspannor på totalt 600 kW. Spannmålen torkas ner till 14 procent fukthalt på 3 till 6 timmar.
2018 Lagringssilo för spannmål på ca 400 kubikmeter.
2019 Ny mjölkrobot med kringutrustning.
2021 Våtficka för lagring av otorkad spannmål på 100 kubikmeter.
2022 Ny elektrisk grovfoderblandare till både kor och ungdjur.

Sedan 2007 har vi investerat 22 miljoner i byggnader och inventarier, till det kommer djur och maskiner.