Hem

Välkommen till Renbergsvattnets Lantbruk

Vi gör mat av klöver

Vi ger våra djur ett bra liv

Det blir mat av högsta kvalité

Ett urval av våra produkter

Vi är Kravcertifierade!

Renbergsvattnets Lantbruk är KRAV-certifierade. Det innebär att maten vi producerar är ekologisk och dessutom gjord med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV betyder att vi årligen bevisar att djuren lever ett bra liv, att grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel samt att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

Mer om krav kan du läsa här.

Därför ska du köpa våra produkter

För djurens skull

Våra djur har ett bra liv

För miljö & klimat

Korta transporter och frigående djur är bättre för klimat och miljö

För vårt landskap

Utan bönder försvinner det öppna landskapen med sin biologiska mångfald

För kvalitén

Kött från frigående djur är avsevärt bättre

För hälsan

Kött från frigående djur innehåller Omega 3 och 6 fetter som är nyttigt för oss

För priset

Få eller inga mellanhänder och korta transporter ger ett konkurrenskraftigt pris

Renbergsvattnets Lantbruk i korthet

Mjölkkor

Totalt antal djur

Tusen liter mjölk per år

Hektar mark

Här kan du köpa våra produkter

Besök vår gårdsbutik...

Våra produkter finns att köpa på Burträsk Saluhall eller i vår gårdsbutik.

Du kan även beställa större partier direkt från oss genom att kontakta oss på telefon eller e-post.